Ontwikkeling Flora Campus Westland

Gemeente Westland onderzoekt de mogelijkheden om het Floragebied te ontwikkelen. Hoe kan het gebied rond de veiling en het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk anders worden ingericht? Dit biedt de kans aan Westland om de positie van internationaal koploper in de glastuinbouw te versterken en te laten zien hoe Westland kan bijdragen aan het voeden en vergroenen van de wereld. Ook biedt deze ontwikkeling mogelijkheden voor het aanleggen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer verbindingen, verblijfsfuncties en meer groen in het gebied.

Waar in het ontwikkelperspectief de verschillende ambities voor het gebied op hoofdlijnen uiteen zijn gezet, werken
we inmiddels toe naar een Masterplan Floragebied waarin deze ambities zijn aangescherpt, geconcretiseerd en vertaald naar een stedenbouwkundig plan, mobiliteitsplan, verkavelingsstructuur, ontwikkelstrategie en uitwerking van het campusconcept.

Lees verder over het Floragebied >

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"215368"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Lees hier het masterplan Flora Campus Westland

Hier kunt u het masterplan Flora Campus Westland lezen, doorbladeren en downloaden. Dit masterplan heeft betrekking op het zuidelijke deel van het projectgebied. Het geeft op hoofdlijnen aan hoe dit gebied eruit gaat zien, uit welke fasen de ontwikkeling van het gebied bestaat en welke partijen erbij betrokken zijn. Het beschrijft de inrichting in stedenbouwkundig en ruimtelijk opzicht met een ambitie op AAA+ niveau. Om dit te illustreren, bevat het masterplan veel afbeeldingen, kaarten en foto’s.   

 

Folder masterplan Flora Campus Westland in vogelvlucht

Deze folder biedt in vogelvlucht een blik op het masterplan Flora Campus Westland. Het betreft een samenvatting en dus verkorte inhoud. U kunt de folder hier lezen, doorbladeren en downloaden.

 

Raadsbrede steun voor Masterplan Flora Campus Westland

De gemeenteraad van Westland heeft op 24 mei 2023 mei positief over het masterplan Flora Campus Westland besloten.

Het college van BenW van Westland gaat nu verder met de uitwerking van het masterplan voor de Flora Campus Westland, behalve op het punt van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Wel is het de bedoeling om op korte termijn binnen de gemeenteraad te gaan spreken over de meest wenselijke ontwikkeling van het openbaar vervoer (OV), want alle fracties vinden het OV een zeer belangrijk aspect in de ontwikkeling van de gemeente.

De gemeente presenteerde op 17 april 2023 het masterplan aan inwoners, ondernemers en andere belangstellenden.

 

 

Folder masterplan Flora Campus Westland a bird's-eye view

This folder allows a bird's-eye view in English on the masterlan Fora Campus Westland. It contains a summary and compact version of the masterplan which is in Dutch, so far. You can read of download the folder online.

 

Het Ontwikkelperspectief Floragebied

In juli 2021 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief Floragebied unaniem vastgesteld.
Het Ontwikkelperspectief was het vertrekpunt voor de tweede fase, de masterplanfase die in mei 2023 is afgerond. 

 

 

 

 

 

 

 

Huisregels

Alle reacties op dit platform zijn welkom. Wel vragen we u om u aan onze huisregels te houden, zodat het voor iedereen een prettige omgeving blijft.

 

 
 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.